Sedan 1990 norra Europas ledande konsultföretag
inom halvfasta
formuleringar

       

 

Produktutveckling inom

 

• Farmaci

 

 

• Livsmedel

 
         

EminTech 

 
 

 

 
  • Vetenskap & Teknologi
  • Strategirapporter
  • Laboratorium
  • Uppskalning (pilot plant)
  • Produktions utveckling
 
           
   

EminTech utvecklar produkter inom områden
där ytkemi är viktigt. Dessutom gör EminTech
kvalificerade utredningar inom medicin och
medicinteknik.
 
Exempel på sådana produkter är läkemedel,
medicintekniska produkter, livsmedel tekniska
emulsioner och geler.

Växla till den internationella
webbplatsen emintech.com
Direktlänkar finns i:
  menyn högst upp
  tabellen längst ned
 
   
Ytterligare information på svenska:
  Om ytkemi: ytkemi.se
  Om emulsioner: emulsion.se
 
         
   
Navigering på webbplatsen emintech.com för användare som inte använder skript  

Services

Technologies

Solutions

EminTech

  Strategy Reports   MicroEmulsions   Protein/Peptide activity   About
  Product Development   Self Emulsifying Oils   Drug targeting   Contact
    Therapeutic Areas   Polymer Gels   Controlled Release    
  Trouble shooting   Creams and Ointments   Increased Solubility   Start Page
  Analytic services   Dispersions   Stabilising Active Ingredient    
 

 

Image analysis   Lipid Liquid Crystals   Production    
 

 

Water activity analysis   Polar Lipid Crystals        
       Instrument tests            
      Rheology analysis