Sedan 1990 norra Europas ledande konsultföretag
inom halvfasta
formuleringar

       

Farmaceutisk produktutveckling -

• Vetenskap

• Teknologi 

 
         

EminTech 

 
 

 

• Produktutveckling

• Analyslaboratorium

 
           
   

EminTech utvecklar produkter inom områden
där ytkemi är viktigt.
 
Exempel på sådana produkter är läkemedel,
medicintekniska produkter, livsmedel och
tekniska emulsioner och geler.

Växla till den internationella
webbplatsen emintech.com
Direktlänkar finns i:
  menyn högst upp
  tabellen längst ned
 
   
Ytterligare information på svenska:
  Om ytkemi: ytkemi.se
  Om emulsioner: emulsion.se
 
         
   
Navigering på webbplatsen emintech.com för användare som inte använder skript  

Services

Technologies

Solutions

EminTech

  Strategy Reports   MicroEmulsions   Protein/Peptide activity   About
  Product Development   Self Emulsifying Oils   Drug targeting   Contact
    Therapeutic Areas   Polymer Gels   Controlled Release    
  Trouble shooting   Creams and Ointments   Increased Solubility   Start Page
  Analytic services   Dispersions   Stabilising Active Ingredient    
 

 

Image analysis   Lipid Liquid Crystals   Production    
 

 

Water activity analysis   Polar Lipid Crystals        
       Instrument tests            
      Rheology analysis            
                   
 
           
       
Copyright © 1990-2014 EminTech